System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Triju slāņu mūra sienas

3.2.1 Nevedināma ķieģeļu mūra siena (apakšējā daļa)

Grīdu konstrukcijas skat. 1.2
Pamatu konstrukcijas skat. 2.1
1.
Rockwool akmens vate
2.
mūra siena
3.
hidroizolācija
4.
lokans savienojums
5.
iekšējā apdare
6.
pamats
7.
starplika
8.
pārseguma sijas
9.
dēļu grīda
3-2-1

3.2.2 Nevedināma ķieģeļu mūra-bloku siena (sienas apakšējā daļa)

Grīdu konstrukcijas skat. 1.2
Pamatu konstrukcijas skat. 2.1
1.
hidroizolācija
2.
Rockwool akmens vate - Floor-Batts
3.
ķieģeļu mūris
4.
Rockwool akmens vate
5.
lokans savienojums
6.
betona bloki
3-2-2

3.2.3 Nevedināma ķieģeļu mūra siena (vidusdaļa)

Grīdu konstrukcijas skat. 1.3
Logi iebūvējami pēc ražotāja prasībām.
1.
pārsedze
2.
hidroizolācija
3.
ārējais ķieģeļu mūris
4.
Rockwool akmens vate
5.
Rockwool akmens vate - Floor Batts
6.
lokans savienojums
7.
logs
8.
starplika
9.
iekšējais ķieģeļu mūris (250 mm)
10.
iekšējā apdare
11.
cieta kokšķiedras plātne
3-2-3

3.2.4 Nevedināma ķieģeļu mūra siena

Grīdu konstrukcijas skat. 1.3
Logi iebūvējami pēc ražotāja prasībām.
1.
pārsedze
2.
hidroizolācija
3.
mūra siena
4.
Rockwool akmens vate
5.
starplika - Floor-Batts
6.
lokans savienojums
7.
pārsedze
8.
pārsedze
9.
starplika
10.
logs
3-2-4

3.2.5 Nevedināma ķieģeļu mūra siena (vidusdaļa)

Grīdu konstrukcijas skat. 1.3
Logi iebūvējami pēc ražotāja prasībām.
1.
pārsedze
2.
hidroizolācija
3.
ķieģeļu mūris
4.
Rockwool akmens vate
5.
Rockwool akmens vate - Floor-Batts
6.
lokans savienojums
7.
logs
8.
starplika
9.
betona bloki
10.
iekšējā apdare
11.
cieta kokšķiedras plātne
3-2-5

3.4.1 Nevedināma viengabala dzelzsbetona siena (samontējama dzelzsbetona plāksne)

Armatūras daudzumu rēķina un izvietojumu norāda dzelzsbetona konstrukciju projektētāji vai ražotāji.
Saitēm tiek izmantota nerūsējoša hroma vai cinkota tērauda 0 5 mm viela.
1.
iekšēja dzelzsbetona elementa daļa
2.
armatūras stienis
3.
Rockwool akmens vate
4.
saišu stienis
5.
ārējā dzelzsbetona elementa daļa
6.
armatūras tīkls
3-4-1

3.5.1 Vēdināma ķieģeļu mūra siena (apakšējā daļa)

Iekšējam mūrim var izmantot nelielus blokus no betona, keramzīta vai citiem materiāliem.
1.
grunts
2.
betona apmale
3.
drenāžas slānis (šķembas, oļi)
4.
pamats
5.
apmetums
6.
starplika
7.
sprauga starp ķieģeļiem ventilācijai
8.
hidroizoliācija
9.
lokans savienojums
10.
apdares ķieģeļu mūris
11.
vēja izolācija - Rockwool akmens vate Wentirock
12.
Rockwool akmens vate
13.
iekšējā apdare
14.
iekšējais mūris
15.
Rockwool akmens vate - Floor-Batts
3-5-1
Pos konstrukcijas sienas var ierokot:
1. Ja izdarīti aprēķini pēc LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" un konstatēts, ka mitrums uzkrāsies siltumizolācijas slānī (piem.: ja ikšējā slāņa pretestība tvaikiem ir vienāda ar ārējā slāņa pretestību tvaikiem, vai arī mazāka par to).
2. Ja ārējais slānis - silikāta ķieģeļu mūris jeb apdares mūris - ir šaurāks nekā 120 mm.
3. Ja ārējā mūra šuves nav rievotas un nav aizpildītas tā, lai samazinātos sienas uzņēmība pret mitrumu un mitru mitrumcaurlaidību.
4. Ja ārējā slāņa mūrēšanai izmantota java bez piedevām, kas samazina mitrumcaurlaidību.
5. Ja siena ir atklātā, no valdošajiem vējiem un nokrišņiem neaizsargātā vietā (jumta karnīzei attiecībā pret sienu jābūt izvirzītai vismaz par 45 cm).

3.5.2 Vēdināma ķieģeļu mūra siena (vidusdaļa)

Iekšējam mūrim var izmantot nelielus blokus no betona, keramzīta vai citiem materiāliem.
1.
pārsedze
2.
hidroizolācija
3.
sprauga starp ķieģeļiem ventilācijai
4.
apdares ķieģeļu mūris
5.
vēja izolācija - Rockwool akmens vate Wentirock
6.
starplika - Floor Batts
7.
Rockwool akmens vate
8.
lokans savienojums
9.
logs
10.
starplika
11.
hidroizolācija
12.
iekšējais mūris
13.
iekšējā apdare
14.
cieta kokšķiedras plāksne
3-5-2
Pos konstrukcijas sienas var ierokot:
1. Ja izdarīti aprēķini pēc LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" un konstatēts, ka mitrums uzkrāsies siltumizolācijas slānī (piem.: ja ikšējā slāņa pretestība tvaikiem ir vienāda ar ārējā slāņa pretestību tvaikiem, vai arī mazāka par to).
2. Ja ārējais slānis - silikāta ķieģeļu mūris jeb apdares mūris - ir šaurāks nekā 120 mm.
3. Ja ārējā mūra šuves nav rievotas un nav aizpildītas tā, lai samazinātos sienas uzņēmība pret mitrumu un mitru mitrumcaurlaidību.
4. Ja ārējā slāņa mūrēšanai izmantota java bez piedevām, kas samazina mitrumcaurlaidību.
5. Ja siena ir atklātā, no valdošajiem vējiem un nokrišņiem neaizsargātā vietā (jumta karnīzei attiecībā pret sienu jābūt izvirzītai vismaz par 45 cm).

3.5.3 Vēdināma ķieģeļu mūra siena (pārsedzes detaļa)

Iekšējam mūrim var izmantot nelielus blokus no betona, keramzīta vai citiem materiāliem.
1.
pārsedze
2.
hidroizolācija
3.
sprauga starp ķieģeļiem ventilācijai
4.
vēja izolācija - Rockwool akmens vate Wentirock
5.
apdares ķieģeļu mūris
6.
Rockwool akmens vate
7.
starplika - Floor-Batts
8.
lokans savienojums
9.
iekšējais mūris
10.
pārseguma plātne
11.
betons
12.
pārsedze
13.
pārsedze
14.
starplika
15.
logs
3-5-3
Pos konstrukcijas sienas var ierokot:
1. Ja izdarīti aprēķini pēc LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" un konstatēts, ka mitrums uzkrāsies siltumizolācijas slānī (piem.: ja ikšējā slāņa pretestība tvaikiem ir vienāda ar ārējā slāņa pretestību tvaikiem, vai arī mazāka par to).
2. Ja ārējais slānis - silikāta ķieģeļu mūris jeb apdares mūris - ir šaurāks nekā 120 mm.
3. Ja ārējā mūra šuves nav rievotas un nav aizpildītas tā, lai samazinātos sienas uzņēmība pret mitrumu un mitru mitrumcaurlaidību.
4. Ja ārējā slāņa mūrēšanai izmantota java bez piedevām, kas samazina mitrumcaurlaidību.
5. Ja siena ir atklātā, no valdošajiem vējiem un nokrišņiem neaizsargātā vietā (jumta karnīzei attiecībā pret sienu jābūt izvirzītai vismaz par 45 cm).

3.5.4 Vēdināma ķieģeļu mūra siena (horizontālais šķērsgriezums)

Iekšējam mūrim var izmantot nelielus blokus no betona, keramzīta vai citiem materiāliem.
1.
iekšējā apdare
2.
iekšējais mūris
3.
Rockwool akmens vate
4.
vēja izolācija - Rockwool akmens vate Wentirock
5.
gaisa sprauga
6.
lokans savienojums
7.
apdares ķieģeļu mūris
8.
spraugas starp ķieģeļiem ventilācijai
3-5-4
Pos konstrukcijas sienas var ierokot:
1. Ja izdarīti aprēķini pēc LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" un konstatēts, ka mitrums uzkrāsies siltumizolācijas slānī (piem.: ja iekšējā slāņa pretestība tvaikiem ir vienāda ar ārējā slāņa pretestību tvaikiem, vai arī mazāka par to).
2. Ja ārējais slānis - silikāta ķieģeļu mūris jeb apdares mūris - ir šaurāks nekā 120 mm.
3. Ja ārējā mūra šuves nav rievotas un nav aizpildītas tā, lai samazinātos sienas uzņēmība pret mitrumu un mitru mitrumcaurlaidību.
4. Ja ārējā slāņa mūrēšanai izmantota java bez piedevām, kas samazina mitrumcaurlaidību.
5. Ja siena ir atklātā, no valdošajiem vējiem un nokrišņiem neaizsargātā vietā (jumta karnīzei attiecībā pret sienu jābūt izvirzītai vismaz par 45 cm).System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)