System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Apmestas ārsienas

3.2.7 Ailes siltināšana

 
1.
ārējā apdare
2.
Rockwool akmens vate
3.
ailes siltināšana - Rockwool akmens vate - Fasrock
4.
loga rāmis
5.
esošā siena
6.
starplika
7.
iekšējā apdare
3-2-7

5.2.1 Sienas siltinašana no ārpuses

Apmešanu veic, ievērojot apmetuma ražotajā noteikumus.
Jāievēro akmens vates plātņu stiprināšanas noteikumi.
1.
esošā siena
2.
plastmasas enkurs
3.
līmjavas kārta
4.
Rockwool akmens vate
5.
stikla auduma tīkls
6.
līmtepe
7.
grunts
8.
apdares apmetums
5-2-1

5.2.2 Ārsienas stūra siltināšana

Apmetuma apdare izpildāma pēc ražotāja prasībām.
Jāizpilda akmens vates stiprināšanas noteikumus.
1.
esošā siena
2.
līme
3.
plastmasas stiprinājums
4.
Rockwool akmens vate
5.
papildus stikla auduma sieta slānis
6.
stikla auduma tīkls
7.
līmtepe
8.
grunts
9.
dekoratīvais apmetums
5-2-2

5.2.3 Iekšsienas stūra siltināšana

Apmetuma apdare izpildāma pēc ražotāja prasībām.
Jāizpilda akmens vates stiprināšanas noteikumus.
1.
dekoratīvais apmetums
2.
grunts
3.
līmtepe
4.
stikla auduma tīkls
5.
papildus stikla auduma sieta slānis
6.
plastmasas stiprinājums
7.
Rockwool akmens vate
8.
līme
9.
esošā siena
5-2-3

5.2.4 Logu ailes siltināšana

Apmetuma apdare izpildāma pēc ražotajā prasībām.
Jāizpilda akmens vates stiprināšanas noteikumus.
1.
esošā siena
2.
līme
3.
plastmasas stiprinājums
4.
atstarpe
5.
Rockwool akmens vate
6.
līmes slānis
7.
stikla auduma tīkls
8.
grunts
9.
dekoratīvais apmetums
10.
papildus stikla auduma sieta slānis
11.
Rockwool akmens vate
5-2-4

5.2.5 Logu ailes siltināšana

Apmetuma apdare izpildāma pēc ražotajā prasībām.
Jāizpilda akmens vates stiprināšanas noteikumus.
1.
esošā siena
2.
atstarpe
3.
logs
4.
līme
5.
Rockwool akmens vate
6.
līmes slānis
7.
papildus stikla auduma sieta slānis
8.
stikla auduma tīkls
9.
hermetizējoša tepe
10.
palodzes skārds
11.
plastmasas stiprinājums
12.
grunts
13.
dekoratīvais apmetums
5-2-5

5.2.6 Parapeta un cokolsienas daļas siltināšana

Pamatu konstrukcijas skat. 2.1
Apmetuma apdare izpildāma pēc ražotāja prasībām.
Jāizpilda akmens vates stiprināšanas noteikumus.
1.
hidroizolācija
2.
mūrskrūve
3.
esošā siena
4.
līme
5.
parapeta skārds
6.
plastmasas stiprinājums
7.
Rockwool akmens vate
8.
stikla auduma tīkls
9.
līmes slānis
10.
grunts
11.
dekoratīvais apmetums
12.
cokola metāla profils
5-2-6

5.2.7 Sienas siltināšana (pievienošana karnīzei)

Apmetuma apdare izpildāma pēc ražotāja prasībām.
Jāizpilda akmens vates stiprināšanas noteikumus.
1.
līme
2.
stikla auduma tīkls
3.
līmtepe
4.
esošā siena
5.
Rockwool akmens vate
6.
papildus stikla auduma sieta slānis
7.
elastīgs hermetizējošs slānis
8.
karnizo pakalimas
9.
lata
10.
jumta segums (dakstiņi)
11.
dekoratīvais apmetums
5-2-7

5.2.8 Sienas siltināšana (ar ķieģeļu apdari)

Ēku ar ķieģeļu apdari siltināšanai nepieciešama piestiprināšana ar stiprinājuma naglām caur armējošu tīklu.
Nostiprinājuma elementu daudzumam jābūt izraudzītam pēc spraužu ražotāja rekomendācijām.
1.
ārējā apdare - plāksnītes
2.
līme, stiegrojuma tīkls
3.
nagla
4.
Rockwool akmens vate
5.
mūris
5-2-8

5.2.9 Sienos siltināšana (savienojums ar nevedināmu plakano jumtu)

 
1.
pārseguma plātne
2.
tvaika izolācija
3.
Rockwool akmens vate
4.
jumta hidroizolācijas segums
5.
Rockwool akmens vate - Triangular Fillet Coated
6.
papildus hidroizolācijas seguma slānis
7.
skārda apdare
8.
cokola profils
9.
cokola profila savienojums
10.
dekoratīvais apmetums
11.
Rockwool akmens vate - Fasrock vai Fasrock L
12.
esošā siena
13.
mūrnagla
5-2-9

5.2.10 Sienas siltināšana (kakta deformācijas šuve)

 
1.
mūris
2.
līme
3.
Rockwool akmens vate
4.
līme
5.
stiegrojuma tīkls
6.
apmetums
7.
deformācijas šuves profils
8.
stūra elements
9.
palīgtīkls
5-2-10

5.2.11 Sienas siltināšana (konsole)

 
1.
apmetums
2.
stiegrojuma tīkls
3.
Rockwool akmens vate
4.
kokskrūve
5.
cokola profils
6.
līme
7.
mūris
5-2-11

5.2.12 Sienas siltināšana (deformācijas šuve)

 
1.
apmetums
2.
stiegrojuma tīkls
3.
Rockwool akmens vate
4.
līme
5.
mūris
6.
deformācijas šuves profils
7.
palīgtīkls
8.
stūru aizsargprofils
5-2-12System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)