System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

TF-Board

Izstrādājums

Īpaši cietās jumta plātnes

Izmantošana

Akmens vates plātnes TF-Board paredzētas lēzeno (savietoto) jumtu siltumizolācijai. Izmanto daudzslāņu siltumizolācijas virsslānim vai vienslāņa siltumizolācijai.

Tehniskā informācija
RādītājiVērtībasStandarts
Blīvumsapmēram 175 kg/m3EN 1602
Deklarētā siltumvadītspējaλD = 0.039 W/mKEN 12667 / EN 12939
Ugunsdrošības klasifikācijaA2 / s1 / d0EN 13501-1
Īstermiņa ūdens absorbcija≤ 1.0 kg/m2EN 1609
Gaisa caurlaidība≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa)EN 29053
Punkta slodze≥ 700 NEN 12430
Stiprība spiežot, ja deformācija ir 10%≥ 80 kPaEN 826
Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai≥ 15 kPaEN 1607

Izmēri un daudzums iepakojumā

Garums, mmPlatums, mmBiezums, mmgb.
200012002052124,8

Piezīmes

Plātnes pie pamatnes piestiprina mehāniski, tās iztur staigāšanas radīto slodzi jumta ierīkošanas un apkopes laikā.
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)