System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Viendzīvokļa māja

Izvēlieties ēkas konstrukciju

Pie viendzīvokļa dzīvojamajām ēkām pieder viendzīvokļa mājas, divdzīvokļu mājas, viendzīvokļa māju pāris, kam ir kopīga siena, bloķētās mājas.

Ēkas ir jāprojektē, jāceļ un jāekspluatē tā, lai atbilstu uz tām attiecināmajiem reglamentējošajiem normatīvajiem celtniecības, vides aizsardzības, higiēnas un veselības, siltuma saglabāšanas, ugunsdrošības un citiem dokumentiem, normatīvajiem aktiem, noteikumiem vai rekomendācijām.

 

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)