System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Sienas

Pamati / Pagraba siena
Apmestas ārsienas
Vēdināmas ārsienas
Triju slāņu mūra sienas
Karkasa sienas
Starpsienas
Sienas – visas necaurspīdīgās un vertikālās ēkas norobežojošās konstrukcijas, parasti atdalošas ēkas iekšpusi no ārpuses. Ārsienas var būt vēdināmas (ar gaisa šķirkārtu) un nevēdināmas (bez gaisa šķirkārtas). Iekšējās sienas tiek sauktas par starpsienām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)