System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Jumti

Slīpais jumts
Plakanais jumts
Jumts – norobežojoša konstrukcija, kas ierobežo atmosfēras iedarbību uz ēku. Visbiežāk jumti mēdz būt plakanie un slīpie.

Plakanais jumts – jumts, kura slīpums no 0,7 ° līdz 7 °.

Slīpais jumts – jumts, kura slīpju slīpums lielāks nekā 7 °.

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)