System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Daudzdzīvokļu māja

Izvēlieties ēkas konstrukciju

Pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām pieder ēkas ar trijiem vai vairākiem stāviem. Pie šīs kategorijas tāpat pieder ēkas, kurās dzīvo dažādu sociālo grupu personas: kopmītnes, bērnu nami, patversmes, aizbildniecības mājas, ģimeņu mājas, klosteri u.tml.

Ēkas ir jāprojektē, jāceļ un jāekspluatē tā, lai atbilstu uz tām attiecināmajiem reglamentējošajiem normatīvajiem celtniecības, vides aizsardzības, higiēnas un veselības, siltuma saglabāšanas, ugunsdrošības un citiem dokumentiem, normatīvajiem aktiem, noteikumiem vai rekomendācijām.

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)